Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
21 Mart 2019 - Perşembe 18:26 Bu haber 785 kez okundu
 
“Adana, termik santral ve HES tehdidi altında!”
Türk Mühendis Mimarlar Odası (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 15-16 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumunun sonuç bildirgesi basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.
YAŞAM Haberi
“Adana, termik santral ve HES tehdidi altında!”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesinde düzenlenen basın toplantısına TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman ve TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Başkanları ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri katıldı.

 

Adana’nın mevcut durumunun tespitini yapan ve bu doğrultuda sorunları ve çözüm önerilerini de içeren "sonuç bildirgesi", TMMOB İKK Sekreteri Erol Salman tarafından açıklandı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sempozyuma, toplam 516 katılımcının kayıt yaptırdığını belirten Salman,  “Adana’da kamu kurumu, emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, muhtarlıklar, dernekler gibi söyleyecek sözü ve bu konuda çaba içinde olan kurum ve kuruluşların kamuoyuyla paylaştıkları tespit ve öneriler, sokaktaki vatandaştan edinilen izlenimler ile Odalarımızın kendi alanları ile ilgili birikimlerden çıkarılan sonuçlar Sempozyum Yürütme Kuruluna çalışmalarında ışık tutmuştur” dedi.

 

31 BİLDİRİ SUNULDU

Sempozyum başlangıcında “Kentleşemeyen Adana” konulu fotoğraf sunumu yapıldığını kaydeden Salman, sempozyumda; 3 panelde 9 konuşmacının yer aldığını, yanı sıra 7 oturumda toplam 31 bildiri sunulduğunu belirtti.

Katılımcıların sundukları bildirilerle, gerek Adana özelinde ve gerekse ülke ve dünya düzeyinde kentlerin içerisinde bulunduğu durumu irdelediğini, mevcut sorunların saptanmasının ardından, sorunların nedenlerinin ve çözüm önerilerinin tartışıldığını ve yapılan sunumların katılımcıların katkı ve soruları ile zenginleştiğini vurgulayan Salman, “Sempozyumun Açılış Panelinde; 2008, 2011 ve 2015’te düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumları dönemlerinin İKK Sekreterlerince yapılan sunumlarda o zamanlar için saptanan temel sorunların bugün de güncelliğini koruduğu ifade edilmiştir. Sempozyumda sunulan bildirilerle ortaya konulan sorunlar üzerinde daha detaylı ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır” dedi.

Erol Salman, bu çalışmalara temel oluşturması açısından; sempozyum süresince yapılan tespit ve yaklaşımları şöyle açıkladı:

 • Adana, 1950'lerde başlayan ve 70'lere kadar geçen süreçte tarım ve sanayi alanındaki atılımını sürdürememiş, 1990'ların başından itibaren gözle görünür bir gerileme söz konusu olmuş ve gelinen noktada nüfusa oranla ekonomik ve sosyal alanda ciddi sorunların ortaya çıktığı bir kent haline gelmiştir.
 • Kentsel Dönüşüm Master Planı, Ulaşım Master Planı, Sanayi Master Planı, Turizm Master Planı ve İmar Planı olmayan bir kentte kentleşmenin sözünün dahi edilemeyeceği ortadadır.
 • Adana’da sağlıksız olan yapılaşma yeni projelerle düzeltilmek bir yana daha da kötüleştirilmektedir. Plansız ve parsel bazlı Kentsel Dönüşüm uygulamalarından diğer alt yapılar olduğu gibi kent içi ulaşım da olumsuz etkilenmektedir.
 • Yolların genişletilmesi, köprü, alt geçit uygulamaları ile kent içi trafiğine ancak geçici çözüm olunabilmektedir. Kalıcı çözüm, toplu taşıma uygulamalarına geçilmesi ile mümkün olacaktır. Hafif raylı sistemin kent ekonomisine getirdiği yüke oranla kent içi ulaşıma sağladığı fayda yok denecek kadar azdır.
 • Bölgemiz deprem riski taşımaktadır. İmar Afları sonucunda dayanıksız binaların yasal hale getirilmesi, imar uygulamalarında denetimlerin yetersizliği, deprem ile ilgili toplumsal duyarlılığın sürekli hale getirilememiş olması, deprem toplanma alanlarının yetersizliği ve bilinir olmaması, Adana’nın depreme ne kadar hazırlıklı olduğu sorusu ve kaygısını gündeme getirmektedir.
 • Adana yaz aylarında anız yangınlarından kışın ise ısınma amacıyla kullanılan kalitesiz ve yüksek emisyonlu yakıtların neden olduğu hava kirliliğine maruz kalmaktadır. Kentlerde temiz hava sirkülasyonu sağlama ve hava kirliliğini önleme özelliklerine sahip yeşil alanlar sürekli müdahale sonucu azalmaktadır.
 • Kent yaşamında önemli bir diğer kriter olan gürültü kirliliği bakımından Adana ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Adana ili için gürültü haritaları hazırlanmalı, azaltıcı ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
 • Çağdaş kentlerin en belirgin kriterlerinden biri de atık miktarı ile bu atıkların bertaraf yöntemleridir. Atıkların bir başka üretim sürecine girdi olarak değerlendirilmesi teknolojisinde ortaya konan olanakların Adana'da daha da ileriye taşınması gerekmektedir.
 • Kent merkezinden geçen otobanın kente olumsuz etkisini en aza indirecek tedbirler alınmalıdır.
 • Adana HES'ler ve Termik Santraller ile çevrelenmektedir. Dönüşü mümkün olmayan bir noktaya gelinmeden, tahribatın önlenmesi için talan politikalarından vazgeçilmelidir.
 • Büyükşehir yasası ile mahallelere dönüşen köyler, tüzel kişiliklerini kaybetmiş ve dolayısı ile köy tüzel kişiliğine ait otlak, mera gibi alanlar ortak kullanımdan koparılmıştır. Sadece tarımsal üretimin teşvik edilmesi değil aynı zamanda kırsalın kent olanaklarına kavuşturularak yerleşim ve yaşam koşulları bakımından cazip kılınması, kente göçün azaltılması ve kırsalda üretimin devamının sağlanması bakımından zorunludur.
 • Çukurova pamuk gibi pek çok stratejik tarım ürününün yetiştirilmesine elverişli şartlara sahipken izlenen tarım politikalarına bağlı olarak ürün deseni değişmiş özellikle ayçiçeği gibi maliyeti ucuz ve bölgeye yabancı ürünlere yönelim başlamıştır. Bitkisel ve hayvansal üretim dengesinde hayvancılık gerilemiştir.
 • Türkiye genelinde 3 olan tarım toprağı kaybı Adana’da 10 oranında gerçekleşmiştir. Kırsal ve tarımsal gelişimin sağlanması amacıyla belediyelerin bünyesinde “Tarımsal Şube Müdürlükleri” kurulmalı ve etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.
 • Yerel yönetimler toplumun sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimi konusunda sorumluluğunu yerine getirmelidir: 
 • Kent yaşamında yeterli ve gerektiği ölçüde enerji kullanımının olanaklarının oluşturulması gerekmektedir. Ekonomik nedenlerle enerji kullanımı sınırlı kesimler desteklenmelidir.
 • Adana önemli tarihi geçmişe ve mirasa sahiptir. Kent merkezi ve ilçelerde bulunan ören yerleri ortaya çıkarılmalıdır.
 • Adana’da belli ürün grupları üreten işletmeler için; üretim ve pazarlamada sayısız yararları olacak olan orta ölçekli sektörel sanayi siteleri yaygınlaştırılmalıdır.
 • Yerel Yönetim Stratejik Planlarının, gerçekçi ve kaynakların doğru kullanımına olanak verecek nitelikte hazırlanmalı, stratejik planların takibinin yapılması ve bilgi paylaşımının şeffaflaşmasına özen gösterilmelidir.
 • Yerel Yönetimler; yerel demokrasinin gelişmesinin önemli araçlarından birisi olan Kent Konseylerine hareket alanı sağlamalı, işleyişine, gündemine, bağımsızlığına saygı göstermelidir.
 • Yerel Yönetimlerde katılımcılığın önü açılmalı, kent için söyleyecek sözü olanların önerileri dikkate alınmalıdır. 
 • Yerel yönetimler insanların cinsiyet ayrımına uğramaksızın, yetenek, istek ve becerisine göre meslek seçimi yapmasını temin açısından toplumda değişim yapacak, algıyı değiştirecek politikalar oluşturulmalıdır.
 • Engellilerin bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri, diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve topluma eşit katılımları için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Temel hedef Suriye'de barış ve demokrasinin tesis edilmesini takiben gerek Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmelerini sağlamak olmakla birlikte yaşamını Adana'da sürdüren Suriyeli sığınmacıların ötelenmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır.
 •  

ADANA SORUNLARI ÇÖZECEK YÖNETSEL ANLAYIŞTAN YOKSUN

Özetle kentin çeşitli alanlarda sorun ve eksiklikler bulunduğunu vurgulayan Salman, “Ancak tüm bu sorunlardan daha önemlisi, bu sorunları çözebilecek yönetsel anlayıştan yoksunluk durumudur.  Bu durum Valilikten, Belediyelerden, Üniversiteye kadar kurum ve kuruluşlar arasında büyük bir kopukluğun yaşandığını göstermektedir. Sağlıklı bilgilenme ve iletişim eksikliklerinin aşılamadığı bir kentte demokratik katılım ve yönetimden söz edilemeyeceği gibi, sorunların doğru tanımlanarak uygun çözüm yollarının geliştirilebilmesi olanağı da güçleşmektedir. Kentin sorunları bilimsel temelde algılanmalı ve kaynağı doğru tanımlanmalıdır. Adana’nın olumlu bir ivme kazanabilmesi ancak yönetim anlayışının gözden geçirilmesine bağlıdır” şeklinde konuştu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: “Adana,, termik, santral, ve, HES, tehdidi, altında!”,
Yorumlar
Haber Yazılımı UA-135638674-1